Rekad is partner van de Green Deal Natuurlijke tuinen!

Vandaag dromen we met velen van een duurzame samenleving. Maar alleen door samen te werken, blijft het niet bij dromen en kunnen we ook écht iets doen. Daarom riep Vlaanderen de Green Deals in het leven. Bedrijven en organisaties slaan de handen in elkaar met de Vlaamse overheid om op korte termijn duurzame ideeën te realiseren. Ondertussen sloten al meer dan 1000 ondertekenaars zo’n Green Deal. Ook Rekad Uitgeverij is een van de partners!

Samen voor meer natuurlijke tuinen

In totaal zijn er 9 Vlaamse Green Deals. Een daarvan is de Green Deal Natuurlijke tuinen. Deze Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken.

Waarom? Een essentieel onderdeel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. Allemaal samen nemen de ongeveer 2 miljoen privétuinen namelijk 9% van het Vlaamse grondgebied in (ter vergelijking: natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen in de context van klimaatverandering, biodiversiteit, woon- en levenskwaliteit indien zij op een natuurlijke wijze zijn ingericht en beheerd.

De Green Deal Natuurlijke tuinen wil het draagvlak voor natuurlijke tuinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals groenaannemers, groenvoorzieners, -ontwerpers, lokale en bovenlokale overheden, sectororganisaties, aanbieders van opleidingen, tuineigenaars en andere stakeholders.

Rekad ondertekent de Green Deal

Ook Rekad Uitgeverij zet zich met de magazines CG Concept en Fence Tuinmagazine in voor de Green Deal Natuurlijke tuinen. Bovendien wordt Paul Geerts (tuinexpert, groenjournalist & hoofdredacteur CG Concept) voor deze Green Deal naar voren geschoven als expert om de initiatiefnemers te adviseren.

Daarnaast vormt het CG Concept Jaarboek – in samenwerking met de Belgische Federatie Groenvoorzieners – een belangrijke tool binnen de Green Deal Natuurlijke tuinen. Dit Jaarboek geeft een antwoord op de algemene vraag ‘Welke impact heeft het klimaat op de tuinsector?’. Het bevat interviews met als doel te sensibiliseren, te duiden op belang en onderlinge werking van en tussen diverse ecosysteemdiensten et te stimuleren tot andere aanpak.

Rekad is partner van de Green Deal Natuurlijke tuinen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven