Franky De Letter laureaat persprijs landbouwjournalistiek

Tijdens de algemene jaarvergadering van de Belgische Vereniging van de Landbouwjournalisten (VBLJ-ABJA) werden de laureaten van de driejaarlijkse persprijs Emile Désirant bekendgemaakt. De prijs werd in 1975 geïnstalleerd en werd op vrijdag 27 mei 2016 voor de veertiende maal uitgereikt. Langs Nederlandstalige zijde viel Franky De Letter (rechts op de foto), hoofdredacteur van onder meer de vakbladen Varkensbedrijf en Melkveebedrijf in de prijzen.

De motivatie van de jury luidde letterlijk als volgt:

“Landbouwkundig ingenieur (UGent 1981) Franky De Letter is sinds 1993 fulltime actief in de landbouwjournalistiek als hoofdredacteur van een aantal vakbladen voor de landbouw die worden uitgegeven door de uitgeverij Rekad (Herentals). Binnen de uitgeverij is hij de sleutelfiguur van de agrarische vakbladen die hij zowel redactioneel als organisatorisch ondersteunt.

In 1993, enkele maanden nadat hij in dienst kwam bij de NV Rekad, werd hij hoofdredacteur van Varkensbedrijf, een vakblad dat sinds 1990 maandelijks verschijnt. Zeven jaar later werd De Letter hoofdredacteur van Melkveebedrijf, een ander gespecialiseerd vakblad specifiek voor de melkveehouderij. Beide bladen kenden mede onder zijn impuls ook de opstart van een Nederlandse versie; Melkveebedrijf Nederland in 2004 en Varkensbedrijf  Nederland in 2008.  In dat laatste jaar werd De Letter ook eindredacteur van Lait & Elevage. In 2011 ontstond in samenwerking met UGent en de uitgeverij Rekad het internationaal (Engelstalig) zuivelblad M² Magazine, een forum voor internationaal onderzoek in de melkveehouderij met specifieke aandacht voor mastitis en melkkwaliteit. Voor de bladen Varkensbedrijf en Melkveebedrijf verzorgt De  Letter de website en publiceert hij wekelijks een nieuwsbrief voor de abonnees.

Kort samengevat: Franky De Letter is een journalistieke duizendpoot.

Redactioneel speelt Franky als hoofdredacteur kort op de bal. Varkensbedrijf opent iedere editie met de Hamvraag waarbij een actueel probleem, met daaraan gekoppeld een objectief standpunt, wordt besproken. Specifiek voor de varkenssector stond de rendabiliteit, de behoefte aan samenwerking en zelfs de nood aan reconversie vaak op de agenda.

De Letter brengt in ieder nummer reportages. Niet alleen reportages van varkensbedrijven maar ook indringende interviews met sleutelspelers in de sector. Daarnaast weet De letter zich te omringen door regelmatige en occasionele gastschrijvers die hun licht laten schijnen op de sector waarbij ook het bedrijfsleven wordt belicht. Die externe medewerkers rekruteert hij uit zijn goed uitgebouwd netwerk dat internationale vertakkingen heeft. Het is geen geheim dat De Letter zijn woning in Dendermonde gastvrij openstaat voor collega’s uit het buitenland met wie hij redactionele bijdragen uitwisselt. Door de evenwichtige mixte van de redactionele inhoud is Varkensbedrijf uitgegroeid tot de standaard in de sector.

Hetzelfde stramien hanteert De Letter in Melkveebedrijf waar zijn  rubriek Melkpraat – het maandelijks editoriaal – kan beschouwd worden als de barometer van de sector.  Het vakblad Melkveebedrijf houdt de economische vinger aan de pols van een sector die zich na afschaffing van de melkquota opnieuw moet oriënteren.

Met zijn 23 jaar dienst in de sector is De Letter niet enkel een ancien binnen de landbouwjournalistiek, maar is hij door zijn professionele inbreng en de manier waarop hij medewerkers kan motiveren, uitgegroeid tot een boegbeeld binnen de landbouwjournalistiek.

Franky De Letter studeerde in 1981 af als landbouwkundig ingenieur aan de UGent, met als specialisatie landbouweconomie en sociologie. Hij werkte aanvankelijk in Afrika (NGO Volens: 82-84) om vervolgens landbouwbedrijfsleider te worden bij Trabeza (Congo) waar hij tot ’88 actief was.  In de aanloop van de politieke troebels in Congo keerde hij in 1988 terug naar België waar hij actief werd bij Dumon Agro; bedrijf dat hij in februari 1993 verliet ten voordele van de landbouwjournalistiek”, aldus de motivering van de jury.

In zijn dankwoord en toespraak maakte de laureaat enkele beschouwingen over de hedendaagse en toekomstige uitdagingen van de landbouwjournalistiek.

Voor de volledige toespraak klik TOESPRAAK BIJ DE AANVAARDING VAN DE PERSPRIJS VOOR LANDBOUWJOURNALISTIEK.

Franky De Letter laureaat persprijs landbouwjournalistiek
Schuiven naar boven